Personeel

PPO de Link streeft ernaar personeel te binden en te boeien. Wij doen dit door inzet van diverse personeelsinstrumenten
Integraal personeelsbeleid
PPO de Link kent een integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat er in de loop der tijd verschillende beleidsdocumenten en instrumenten zijn ontwikkeld waarmee het personeelsbeleid en de personeelszorg worden vormgegeven. Doel hierbij is altijd de juiste medewerker op de juiste werkplek te hebben en professionaliteit en welzijn te bevorderen. Om een idee te geven over welk beleid en instrumenten de stichting beschikt, volgt onderstaand een opsomming:
  • werving-, selectie- en invallersbeleid;
  • beleid met betrekking tot de gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken, pop-gesprekken en beoordelingsgesprekken);
  • taakbeleid;
  • beleid met betrekking tot de begeleiding en introductie van nieuwe medewerkers;
  • verzuimbeleid;
  • scholingsbeleid;
  • mobiliteitsbeleid.
     
De genoemde onderwerpen zijn te vinden in het handboek zoals opgenomen op deze site. Om toegang te krijgen tot dit handboek, kan een toegangscode worden opgevraagd bij het bestuurskantoor.

CAO
Bij de vormgeving van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is PPO de Link gebonden aan de bepalingen zoals opgenomen in de CAO Primair Onderwijs.

Woon- en werkverkeer
De reiskosten worden, conform de CAO, automatisch door Cabo berekend. Dit geldt voor zopwel de vaste medewerkers als de invallers. +

Waar kan je terecht voor vragen?
In principe kunnen medewerkers met hun vragen terecht bij de schooldirecteur. Soms gaat het echter om een t specialistisch onderwerp. In dat geval kan er gebeld of gemaild worden naar het bestuurskantoor van PPO de Link. In principe is het kantoor telefonisch bereikbaar op alle weekdagen met uitzondering van vrijdag. Kijk voor het telefoonnummer of het e-mailadres naar de contactgegevens op deze site.

Cabo biedt aan PPO de Link de nodige ondersteuning. Het is echter niet de bedoeling dat medewerkers rechtstreeks met Cabo contact opnemen. Wel kan het voorkomen dat medewerkers over bepaalde onderwerken correspondentie van Cabo ontvangen.

VOG
Elke medewerker moet bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opsturen. Invallers moeten om de 6 maanden een geldige verklaring insturen. De kosten die gemoeid zijn bij de aanvraag worden door PPO de Link vergoed.

Mobiliteit
PPO de Link wil graag dat medewerkers zich prettig voelen op hun werkplek en zich kunnen en blijven ontwikkelen. Wisseling van school kan een impuls geven om meer plezier in het werk te krijgen. Ook biedt wisseling van werkomgeving de mogelijkheid om andere dingen te leren of verdieping te krijgen in wat al bekend is. 

In januari van elk jaar krijgt elke medewerker een formulier toegestuurd waarin wensen ten aanzien van mobiliteit kunnen worden aangegeven. Elk jaar is er de intentie om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.

In het mobiliteitsformulier wordt ook gevraagd om de plannen aan te geven rond pensionering, FPU, deeltijdontslag, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of plannen om de loopbaan extern te willen voortzetten. Het is van belang dat de directeuren en de algemeen directeur deze plannen kennen zodat er een reel formatieplan gemaakt kan worden voor het volgende jaar.

Salarisbetalingen en -strook
Over het algemeen wordt het salaris uitbetaald op de 25e van iedere kalendermaand. Behalve als de 25e in het weekend valt, dan wordt het salaris op de vrijdag voorafgaand aan de 25e uitbetaald. In mei wordt het vakantiegeld uitgekeerd en in december de eindejaarsuitkering. Elke maand kunnen de medewerkers met hun inlogcode hun salarisstrook inzien en downloaden. Omdat deze strook soms ingewikkeld is om te lezen hebben we op deze site een uitleg opgenomen.