Privacy Statement

Privacy

Privacy is een belangrijk onderwerp. PPO de Link heeft dit al kenbaar gemaakt met het opstelling van een privacyreglement voor ouders/verzorgers en leerlingen en een privacyreglement voor medewerkers.

Ten aanzien van deze website kan het voorkomen dat er materiaal opgenomen is dat u liever niet op de site wilt hebben of dat er informatie opstaat die onjuist of onvolledig is. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen aan info@ppodelink.nl.
 

Copyright

Alle door PPO de Link ontwikkelde informatie, formulieren, software e.d. op deze website is eigendom van PPO de Link en mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van PPO de Link buiten de organisatie gebruikt worden. Informatie is in te winnen bij het bestuursbureau (mail: info@ppodelink.nl)