Privacy-reglementen

Wat is openbaar en wat is privé?

Privacy van leerlingen en ouders/verzorgers

De scholen van PPO de Link hebben te maken met allerlei organisaties die diensten verlenen. Zo is er het administratiekantoor Cabo, de organisatie die ons leerlingvolgsysteem ondersteunt en zijn er organisaties die ons helpen bij het verbeteren van het onderwijs en de zorg aan specifieke leerlingen. De leerkrachten, Intern Begeleiders en directie doen er alles aan om uw privacy en dat van uw kind te borgen. Hierbij hanteren zij de afspraken zoals die zijn opgenomen in ons Privacyreglement Leerlingen en hun ouders/verzorgers PPO de Link.
 

De privacy van anderen

Onze scholen proberen niet alleen de privacy van u en uw kind te borgen, zij proberen dit te doen voor alle leerlingen en ouders/verzorgers. Tegenwoordig wordt dit enigszins bemoeilijkt door de beschikbaarheid van de sociale media. Sociale media als Facebook, Hyves, Twitter en allerlei blogs op internet hebben meer en meer een vaste plek veroverd in ons dagelijkse leven. Het is verlokkelijk voor zowel ouders/verzorgers als leerlingen om via deze media over school, andere leerlingen of leerkrachten te communiceren.

Wij verzoeken al onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewekers om bij het posten of publiceren van anekdoten, foto's en het meedoen aan online discussies altijd de bescherming van de privacy van anderen in overweging te nemen.

Wij denken dat een goede overweging is:
"wil ik dat ikzelf of mijn kind zo op de foto sta ergens op internet" of 
"wil ik dat mijn kind of ikzelf zo op internet besproken of genoemd wordt"?.