Openbaarmaking citoscores

18 maart 2013
De meesten die dit bericht lezen, zullen vorige week uit nieuwsberichten hebben begrepen dat RTL de citoscores van alle scholen wil ontvangen. Het lijkt erop dat het Ministerie van Onderwijs de gegevens beschikbaar gaat stellen. Veel scholen en schoolbesturen hebben hier moeite mee.
De scholen van PPO de Link vinden het geen goede zaak om de citoscores zonder onze eigen toelichting in de krant of op TV terug te zien. Dit is niet omdat we geheimzinnig willen doen of omdat we iets te verbergen hebben. Wij vinden dat je de kwaliteit van een school niet kan bepalen door alleen de citoscores te bekijken. Op een school zitten immers kinderen die naar het VWO gaan maar ook kinderen die naar het VMBO gaan. Een school met veel kinderen die naar het VMBO gaan kan een hele goede school zijn. Maar de citoscores zijn dan natuurlijk minder hoog. Uiteindelijk gaat het erom of een school het maximale doet voor kinderen, ongeacht of leerlingen van groep 8 naar het VWO of naar het VMBO gaan.
 
Een andere bedenking die we hebben is dat leerlingen met allerlei bijzondere leerproblemen ook meedoen aan de cito-toets. Deze kinderen kunnen onder het landelijk gemiddelde scoren, maar voor hun doen een heel goed resultaat hebben behaald!
 
Ook hebben wij moeite met het vrijgeven van de resultaten van onze kleinere scholen. De groepen 8 van deze scholen zijn niet groot waardoor het volgens ons moeilijk is om de resultaten anoniem te publiceren.
 
PPO de Link heeft besloten met een groot aantal andere schoolbesturen om bezwaar aan te tekenen bij het Ministerie. Wij hopen dat de minister haar beslissing zal herzien. Mocht u toch binnenkort berichten in de krant zien die u niet begrijpt, stel hierover dan vragen aan de schooldirectie.
 
Dit betreft overigens niet alle scholen van PPO de Link. Met name OBS de Tarthorst en OBS De Nijenoord doen niet mee aan de Cito eindtoets.