SBO 'de Dijk', school voor speciaal basisonderwijs zoekt een enthousiaste leerkracht!

16 februari 2017
Om uitvoering te kunnen geven aan onze nieuwste ontwikkeling, een OZA (onderwijszorgarrangement) groep, zijn wij op zoek naar een leerkracht die ons team komt versterken.
De volledige vacature vindt u hier