Plezier in onderwijs

Wij staan voor plezier in onderwijs.
Dat merk je, als leerling én als medewerker!

Ambitieus onderwijs

Op onze scholen stellen we alle leerlingen in staat het maximale uit zichzelf te halen.

Ieder kind is welkom

Met onze verschillende onderwijsconcepten bieden wij iedere leerling een passende, prettige leer- en werkomgeving.

Plezier in onderwijs!


Onze ambities gaan ver, maar plezier zien we als randvoorwaarde als het gaat om optimale ontwikkelkansen en leerprestaties. Daarom zorgen we ervoor dat onze scholen veilige en plezierige leer- en werkomgevingen zijn, voor onze leerlingen én voor onze medewerkers.

Als werkgever koesteren we onze medewerkers en hun motivatie om zich verder te blijven ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband. Onze organisatie is groot genoeg om te kunnen profiteren van elkaars expertise en tegelijkertijd klein genoeg om de stem van iedere medewerker nog te kunnen horen.

Leerling of medewerker, bij PPO de Link worden je kwaliteiten gezien en krijg je de kansen om deze verder te ontplooien!

Doelgericht

Ons strategisch plan komt tot stand in samenwerking met alle scholen. De 'collectieve doelen' uit het strategisch plan zijn uitgangspunt in de schoolplannen en worden aangevuld met eigen ontwikkel- en verbeterdoelen, die volgen uit bijvoorbeeld inventarisaties, analyses en evaluaties. Op deze wijze werken alle scholen samen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, terwijl ook lokaal aan de meest relevante doelen wordt gewerkt, rekening houdend met de visie en de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten van de scholen.