Privacybeleid

Privacy
Privacy is een belangrijk onderwerp. In dit kader heeft PPO de Link privacyreglementen opgesteld. Deze zijn te vinden op de pagina Documentatie. Het kan voorkomen dat voor deze site materiaal is gebruikt dat u liever niet op de site wilt hebben, of dat er informatie op de site staat die onjuist of onvolledig is. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen aan info@ppodelink.nl

Copyright
Alle door PPO de Link ontwikkelde informatie, formulieren, software e.d. op deze website is eigendom van PPO de Link en mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van PPO de Link buiten de organisatie gebruikt worden. Informatie is in te winnen bij het bestuursbureau, via info@ppodelink.nl