Bestuur en Management

PPO de Link heeft een bestuursmodel met een college van bestuur en een raad van toezicht. De voorzitter van het college van bestuur, de heer M. (Michel) Buurman, wordt ondersteund door twee beleidsmedewerkers en een secretaresse. De heer M. (Matthijs) Brinkhuis is stafmedewerker kwaliteit & financiën en mevrouw E. (Esther) Masselink is stafmedewerker personeel & organisatie. Mevrouw M. (Marjolein) Lamers en mevrouw G. (Gerrianne) van Roekel bieden secretariële en administratieve ondersteuning.

Het Management Team van PPO de Link wordt gevormd door bestuur (voorzitter), staf en schooldirecteuren:
 • Mevrouw H. (Heidi) van Appeldoorn – Daltonschool Rhenen-Elst (Rhenen / Elst)
 • De heer R. (Roland) Bruggeman – De Nijenoord (Wageningen)
 • Mevrouw M. (Monique) Delno – De Wereld (Wageningen)
 • Mevrouw N. (Nelly) Heiboer – Montessorischool Wageningen
 • Mevrouw J. (Jasmijn) Kuyvenhoven – De Atlas (Renkum / Doorwerth)
 • De heer R. (Roelf) Kooistra – De Tarthorst (Wageningen) en POL de Bosrand (Wageningen)
 • Mevrouw A. (Anita) Boevink – De Marlijn (Oosterbeek)
 • De heer R. (Rob) Hulstein – SBO De Dijk (Wageningen)
Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het bestuur- en managementstatuut.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
 • De heer F. (Frits) Wijsma (voorzitter)
 • Mevrouw K. (Karin) Jongerius (penningmeester)
 • Mevrouw S. (Saskia) van Dongen (vice-voorzitter)
 • De heer G. (Gerard) Blom
 • De heer S. (Sander) van Veldhuizen
 • De heer K. (Kees) Dekker