De Marlijn

Van Spaenweg 11
6862 XH
Oosterbeek

http://www.demarlijn.nl
info@demarlijn.nl
026 33 34 423

De Marlijn is een openbare basisschool waar iedereen welkom is en waar veiligheid de basis vormt van ons handelen als team. Dit biedt de mogelijkheid om elk kind de gelegenheid te geven naar vermogen te leren in een uitdagende leeromgeving. 

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Beheersing van taal en rekenen, algemene en cognitieve ontwikkeling is voor kinderen van groot belang. Om je te kunnen bewegen in de wereld van vandaag en morgen, is daarnaast onder meer zelfkennis, creativiteit, ondernemerschap, zelfvertrouwen en flexibel kunnen inzetten en ontwikkelen van je talenten ontzettend belangrijk. En, misschien belangrijker nog, gewoon jezelf kunnen zijn en weten wat je gelukkig maakt. Wereldwijs is wat ons betreft dan ook niet zozeer alleen kennis van de wereld, maar ook wijsheid in jezelf. Ontdekken wat je talenten zijn!

Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de wereld. We helpen de kinderen stap voor stap om problemen op te lossen en om eigenaarschap te pakken  voor het leren en hun plaats in de groep. Door de betrokkenheid van kinderen te vergroten, willen we creëren dat kinderen zicht krijgen op hun eigen talent. Dit is van belang wanneer je denkt aan het wegwijs worden in en van jezelf. Daarnaast vinden wij het als school ook belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Niet alleen het samenwerken binnen een groep, maar zeker de samenwerking met de leerkracht en met de ouders vinden wij belangrijk.  Door gesprekken te voeren, en aandacht te houden voor een goede communicatie met ouders en kinderen, willen we samen optrekken om de kinderen te begeleiden in ‘Ieder kind wereldwijs’.