De Tarthorst

OBS de Tarthorst is een multiculturele openbare basisschool waar iedereen welkom is! Je mag hier zijn wie je bent. Wij werken vanuit de principes van De Vreedzame school en zetten coöperatief leren in om onze leerlingen van en met elkaar te laten leren en uit te dagen. Onze leerlingen leren met plezier!