De Wereld

Schaepmanstraat 161
6702 AV
Wageningen

http://www.obsdewereld.eu
info@obsdewereld.eu
0317 41 30 29

De Wereld is een openbare basisschool voor wereldkinderen. 

Als school vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen wijze optimaal kan ontwikkelen, in een vertrouwde en uitdagende omgeving. Daarom is er veel aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich pas optimaal kunnen ontwikkelen als ze zich veilig en vertrouwd voelen.

Wij leren onze leerlingen open te staan voor de verschillen tussen mensen en culturen, conflicten op te lossen en trainen de leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces  Wilt u meer weten en zien, dan nodigen we u van harte uit voor een persoonlijke rondleiding of een bezoekje aan onze website.