Montessorischool Wageningen

Op Montessorischool Wageningen werken we volgens de ideeën van Maria Montessori. Haar ideaal is dat elk kind de kans krijgt om uit te groeien tot de persoon die het wil zijn. Het motto van ons montessorionderwijs is dan ook:

'Help mij het zelf doen'

In het verlengde hiervan spelen de begrippen 'autonomie' (het gevoel dat je zelfstandig iets kunt ondernemen), 'relatie' (kinderen waarderen elkaar en willen met elkaar omgaan) en 'competentie' (kinderen nemen zelf initiatief en geloven in hun eigen mogelijkheden) een belangrijke rol.

Op onze school staan kinderen en hun mogelijkheden centraal. Er heerst een open sfeer waarbij wij een goed contact met ouders als mede opvoeders van groot belang vinden. Kennismaken met ons onderwijs kan op een 'Open Dag', of tijdens een aparte afspraak. Graag tot ziens!