SBO De Dijk

‘Een fijne schooltijd begint bij jezelf!’

SBO de Dijk biedt een veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt en waarbinnen we ieder kind kansen en mogelijkheden bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen hoge doelen. De zorg voor leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften zijn het uitgangspunt van ons handelen. Wij geven hieraan vorm in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s). Samen met ouders staan wij voor de ontwikkeling van onze kinderen!