Samenwerking

Samenwerking binnen de organisatie
Wij geloven dat een goed doordachte en georganiseerde samenwerking kan bijdragen aan ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en de organisatie als geheel. Niet voor niets hebben we in onze visie het belang van het vermogen tot samenwerken beschreven.
We organiseren samenwerkingen die ons onderwijs versterken. Naast afstemming van beleid op het gebied van pedagogiek en didactiek, werken we samen aan passend aanbod met doorgaande leerlijnen. We analyseren planmatig en vanuit verschillende invalshoeken, hoe we ons onderwijs, onze eigen expertise en onze organisatie kunnen verbeteren.
Samenwerking met ouders zien we als vanzelfsprekendheid.
 
Externe partners
Onze scholen functioneren in een groter geheel van organisaties en individuen. Binnen drie gemeenten en twee samenwerkingsverbanden werken we actief aan afstemming met onze omgeving.
Onze op samenwerking gerichte houding helpt ons om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In dat kader onderhouden we bijvoorbeeld ook contacten met de scholen waarnaar onze leerlingen uitstromen. Verder participeren we in veelbelovende initiatieven en initiëren nieuwe, inhoudelijke samenwerkingen. Waar dit van toegevoegde waarde is of kan worden, werken we samen met externe (zorg)partners.
Ook in praktische zin zoeken we naar de best passende samenwerkingspartners, bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang. Een ander voorbeeld is onze samenwerking met verschillende besturen in een regionaal transfer centrum (Florent), in het kader van continuïteit in de personele bezetting.